Enrique Barón Crespo

 
 

Madryt (1944 r.).
Doktor prawa i ekonomii.

Adwokat specjalizujący się w prawach człowieka za czasów dyktatury Franco, poseł do Izby Deputowanych, minister rządu Hiszpanii, który negocjował jej wstąpienie do Wspólnoty Europejskiej, poseł (1986-2009) i przewodniczący (1989-1992) Parlamentu Europejskiego. Profesor katedry Jean Monnet na Uniwersytecie w Kastylii-La Manchy.

Prezes Europejskiej Fundacji Społeczeństwa Informacji oraz Fundacji Yehudi Menuhin. Mówi sześcioma językami europejskimi. Najnowsze książki: „Europa, Pasión y Razón”, „Consti-tucionalización del Poder Legis-lativo de la Unión Europea” i „El error del milenio”.

  Traktat z Lizbony.
Karta praw podstawowych
Unii Europejskiej

WSTĘP:
Enrique Barón Crespo

PRZEDMOWA: PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO:
Jerzy Buzek

ISBN: 978-84-938182-4-1
ISBN DIGITAL: 978-84-938182-5-8
 

Książka ta została pomyślana jako podręcznik objaśniający Traktat z Lizbony, przydatny przy jego czytaniu. Czytelnik może zapoznać się też z tekstem Karty Praw Podstawowych, która wraz z wejściem w życie nowego Traktatu, stała się dokumentem prawnie wiążącym.

Traktat z Lizbony składa się w zasadzie z dwóch obowiązujących wcześniej Traktatów, zmienionych i skonsolidowanych, czyli z: Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) wraz z protokołami i deklaracjami.

Zamieszczono tu dodatkowo bardzo przydatną listę podstaw prawnych procedury współdecyzji jako zwykłej procedury ustawodawczej Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że prezentacja ta pomoże w zrozumieniu tekstów źródłowych, które odzwierciedlają innowacyjną i fascynującą złożoność procesu konstruowania Europy jako pionierskiej organizacji demokratycznej w erze globalizacji.


 

 
 

Hiszpania
32€
Wysyłanie 1€

U. E.
32€
Wysyłanie 12€

Reszta świata
32
Wysyłanie 12€

 

12€